Regulamin Pucharu Politechniki:

I. Główne założenie turnieju

 

1. Celem nadrzędnym Rozgrywek o Puchar Politechniki Warszawskiej (dalej Puchar) jest wyłonienie wydziału który zostanie sportowym mistrzem Politechniki Warszawskiej.

 

2. Celem rozgrywek jest wyłonienie drużyny – mistrza Politechniki Warszawskiej w piłce nożnej na hali, siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej i innych dyscyplinach sportowych (aby dyscyplina została dopuszczona do klasyfikacji Pucharu, musi zgłosić się minimum pięć drużyn z pięciu różnych wydziałów) spośród wszystkich wydziałów PW

 

3. Celem zawodów indywidualnych jest wyłonienie zawodników – mistrzów Politechniki Warszawskiej w pływaniu, judo, trójboju siłowym i innych dyscyplinach indywidualnych (aby dyscyplina została dopuszczona do klasyfikacji Pucharu, musi zgłosić się minimum pięć drużyn z pięciu różnych wydziałów).

 

4. Puchar promuje idee sportowych drużyn studenckich poprzez aktywizację środowiska akademickiego i szerzenie zdrowego trybu życia.

 

II. Organy prowadzące

 

Puchar prowadzi Studium Wychowania Fizycznego Politechniki Warszawskiej (dalej Studium) we współpracy z Komisją Sportu i Turystyki Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej (dalej Komisja).

 

III. Zgłaszanie drużyn do rozgrywek drużynowych

 

1.W Pucharze biorą udział reprezentacje wydziałów Politechniki Warszawskiej. Każdy wydział może zgłosić maksimum jedną reprezentację składające się tylko ze studentów uczących się na danym wydziale.

 

2.Jeżeli wydział zgłosi więcej niż jedną drużynę, przed startem rozgrywek zostaną przeprowadzone eliminację w celu wyłonienia dwóch drużyn reprezentujących dany wydział.

 

3.Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie Karty Zgłoszeniowej znajdującej się na stronie internetowej

 

4.W trakcie danej edycji rozgrywek zawodnik może reprezentować jeden zespół w danej dyscyplinie. Zmiana zespołu wyklucza zawodnika z turnieju. Dopuszczone jest reprezentowanie przez zawodnika jednocześnie drużyn z różnych dyscyplin.

 

5.Zespół biorący udział w turnieju na każdym szczeblu rozgrywek oraz każdy z jego członków winien zostać ubezpieczony przez jednostkę zgłaszającą drużynę do turnieju.

 

6.Zgłosić można drużyny koedukacyjne.

 

7. Do każdej drużyny może zostać zgłoszonych:

 

Piłka nożna na hali (piątki) – 14 osób

 

Siatkówka – 14 osób

 

Koszykówka – 12 osób

 

Piłka ręczna – 14 osób.

 

8.Każde zgłoszenie winno posiadać pieczątkę dziekana lub dziekanatu, która będzie poświadczeniem że każdy reprezentant jest studentem danego wydziału.

 

9.Każda drużyna jest zobowiązania do wyznaczenia co najmniej jednej osoby, która zostanie włączona do czynnej organizacji turnieju tj. pomoc sędziemu przy organizacji spotkań.

 

IV. Przebieg zawodów

 

1.Puchar rozgrywa się na podstawie przepisów gry w piłkę nożną na hali, siatkówkę oraz koszykówkę zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN, PZPS i PZKosz.

 

2.Przed rozpoczęciem Pucharu Studium oraz Komisja ogłaszają regulamin rozgrywek eliminacyjnych, który nie może być zmieniony podczas trwania turnieju, jak również nie może być sprzeczny z przepisami zawartymi w niniejszym Regulaminie.

 

3.Schemat Pucharu zostanie ustalony na podstawie ilości zgłoszonych drużyn.

 

4. Wszystkie drużyny obowiązuje terminarz ustalony przez organizatorów.

 

V. System ustalania kolejności drużyn

 

1. W Pucharze, w czasie sezonu zasadniczego kolejność w tabeli ustala się według liczby punktów chyba, że organizator ogłosi inny system rozgrywania sezonu zasadniczego.

 

2. Piłka nożna: W przypadku gdy dwie, lub więcej drużyn mają taką samą ilość punktów hierarchia ustalania miejsc w grupie jest następująca:

 

- bezpośredni mecz/e pomiędzy drużynami;

 

- różnica bramek zdobytych podczas trwania turnieju;

 

- liczba zdobytych bramek podczas turnieju;

 

- liczba straconych bramek podczas turnieju.

 

W przypadku gdy dalej nie można ustalić kolejności drużyn w tabeli, organizatorzy na specjalnym posiedzeniu ustalą sposób ustalenia kolejności drużyn.

 

Siatkówka: W przypadku gdy dwie, lub więcej drużyn mają taką samą ilość punktów hierarchia ustalania miejsc w grupie jest następująca:

 

- bezpośredni mecz/e pomiędzy drużynami;

 

- liczba zdobytych punktów;

 

- większa liczba wygranych meczów;

 

- wyższy stosunek setów;

 

- wyższy stosunek małych punktów.

 

W przypadku gdy dalej nie można ustalić kolejności drużyn w tabeli, organizatorzy na specjalnym posiedzeniu ustalą sposób ustalenia kolejności drużyn.

 

Koszykówka:

 

- bezpośredni mecz/e pomiędzy drużynami;

 

- różnica zdobytych punktów podczas trwania turnieju.

 

W przypadku gdy dalej nie można ustalić kolejności drużyn w tabeli, organizatorzy na specjalnym posiedzeniu ustalą sposób ustalenia kolejności drużyn.

 

Piłka nożna: W przypadku gdy dwie, lub więcej drużyn mają taką samą ilość punktów hierarchia ustalania miejsc w grupie jest następująca:

 

- bezpośredni mecz/e pomiędzy drużynami;

 

- różnica bramek zdobytych podczas trwania turnieju;

 

- liczba zdobytych bramek podczas turnieju;

 

- liczba straconych bramek podczas turnieju.

 

W przypadku gdy dalej nie można ustalić kolejności drużyn w tabeli, organizatorzy na specjalnym posiedzeniu ustalą sposób ustalenia kolejności drużyn.

 

3.Puchar Politechniki Warszawskiej jest przyznawany dla najlepszej drużyny w klasyfikacji sportów drużynowych (Koszykówka, Siatkówka, Piłka nożna (piątki) i inne sporty drużynowe) i sportów indywidualnych (pływanie, judo, trójbój siłowy i inne sporty indywidualne).

 

4.Kolejność określa miejsce zajęte w danych rozgrywkach. Ilość punktów jest zależna od miejsca:

 

1 miejsce – 100 punktów

 

2 – 80

 

3 – 60

 

4 – 40

 

5 i dalsze 10 punktów

 

Studenci Wydziału który zajmie pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej dostaje Puchar Politechniki Warszawskiej na okres do wyłonienia zwycięzcy w następnej edycji rozgrywek Studenci Wydziałów które zajęły trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej dostają Puchary ze wskazanym miejscem w klasyfikacji generalnej, oraz zaznaczonym rokiem akademickim zdobycia pucharu.

 

VI. Warunki do rozegrania meczu

 

1.Jeżeli drużyna nie zbierze określonej poniżej liczby zawodników do 15 minut po planowym rozpoczęciu zawodów, drużyna ta przegrywa mecz walkowerem:

 

Piłka nożna – 5 osób

 

Siatkówka – 5 osób

 

Koszykówka – 4 osób

 

Piłka ręczna – 7 osób.

 

2.Do meczu mogą zostać zgłoszone wszystkie osoby które przynależą do niej (są wpisane na karcie zgłoszeń danej drużyny), ponadto na ławce mogą przebywać 3 osoby spoza składu grającego, tylko jeżeli przed meczem zostały zgłoszone przez Kapitana drużyny albo osobę zastępującą go.

 

4.Każdy zawodnik przynależący do drużyny (wpisany na karcie zgłoszeń danej drużyny), winien okazać się ważną legitymacją studencką, w celu potwierdzenia tożsamości, bezpośrednio przed meczem do sędziego.

 

3.Mecz w siatkówkę jest rozgrywany do 2 zwycięskich setów z wyjątkiem finałów.

 

4.Finał w siatkówkę jest rozgrywany do 3 wygranych setów, gdzie piąty set jest do 15 punktów.

 

5.Mecz w koszykówkę jest rozgrywany dwa razy po 15 minut bez zatrzymywania czasu z wyjątkiem finału.

 

6.Finał w koszykówkę jest rozgrywany cztery razy po 10 minut z zachowaniem wszystkich przerw przewidzianych w przepisach PZKosz.

 

7.Mecze piłki nożnej (piątek) rozgrywane są dwa razy po 15 minut z wyjątkiem finału.

 

8.Finał w piłkę nożną (piątek) rozgrywany jest dwa razy po 25 minut.

 

9.Mecze piłki ręcznej rozgrywane są dwa razy po 15 minut z wyjątkiem finału.

 

10.Finał w piłkę ręczną rozgrywany jest dwa razy po 25 minut.

 

11.Pozostałe odstępstwa od podstawowych przepisów (odpowiednio ustanowionych przez PZPN, PZPS, PZKosz, ZPRP) w daną dyscyplinę będą zawarte w odpowiednim komunikacie.

 

12.Brak komunikatu związanego z punktem 11. powoduje że nie ma odstępstw.

 

VII. Nagroda główna

 

1.Nagrodą główną w Rozgrywkach jest Puchar przechodni, ufundowany przez Rektora Politechniki Warszawskiej.

 

2.Puchar wystawiany jest na wydziale który wygrał Rozgrywki, do wyłonienia zwycięzcy następnej edycji Rozgrywek zgodnie z Regulaminem Rozgrywek o Puchar Politechniki Warszawskiej.

 

3.Wydział posiadający Puchar jest zobowiązany zapewnienia jego bezpieczeństwa oraz utrzymywania w nienaruszonym stanie.

 

4.Puchar jest zaprezentowany na otwarciu Rozgrywek i na meczu finałowym Rozgrywek.

 

5.Puchar pozostaje bezterminowo na wydziale który go zdobędzie trzy razy z rzędu

 

VIII. Nagrody drużynowe

 

1. Nagrodą za zwycięstwo drużyny w piłce nożnej, koszykówce, siatkówce, piłce ręcznej i innych dyscyplinach sportowych są puchary ze wskazaną dyscypliną, oraz zaznaczonym rokiem akademickim zdobycia pucharu.

 

IX. Nagrody indywidualne

 

1. Każdy zawodnik będący członkiem drużyny grającej w finale w piłce nożnej, koszykówce, siatkówce, piłce ręcznej i innych dyscyplinach sportowych otrzymuje pamiątkowy medal ze wskazaniem zajętego miejsca.

 

2. Każdy zawodnik zajmujący miejsce na podium zawodów indywidualnych w pływaniu, judo, trójboju siłowym i innych dyscyplinach indywidualnych otrzymuje pamiątkowy medal.

 

3. Każdy zawodnik biorący udział w finałach otrzymuje pamiątkowy gadżet.

 

X. Sankcje Karne

 

1.Drużyna nie przestrzegająca postanowień powyższego regulaminu zostanie wykluczona z Rozgrywek o Puchar Politechniki Warszawskiej na podstawie decyzji Komisji oraz w przypadku wykluczenia drużyny pozostałe jej mecze zostaną rozstrzygnięte jako walkower na korzyść drużyny przeciwnej.

 

2.W przypadku rażąco niesportowego zachowania lub niesportowego podejście do Pucharu Komisja oraz Studium na nadzwyczajnym posiedzeniu mogą podjąć decyzję o wykluczeniu drużyny.

 

3.W przypadku nie wyznaczenia przez drużynę co najmniej jednej osoby pomagającej przy organizacji turnieju bądź nie zgłoszenie się danej osoby w wyznaczonym przez organizatorów terminie Komisja oraz Studium na nadzwyczajnym posiedzeniu mogą podjąć decyzję o wykluczeniu drużyny.

 

4.W przypadku gdy zawodnik biorący udział w meczu zostanie poddany weryfikacji tożsamości i nie będzie osobą która jest wpisana w kartę zgłoszeń, wtedy drużyna przegrywa mecz walkowerem, płaci karę ustaloną przez Komisje i Studium w wysokości ustalonej na specjalnym posiedzeniu, oraz zawodnik ten nie może więcej brać udziału w meczach o Puchar, nawet w drużynie w której jest oficjalnie zapisany.

 

5.Drużyna która przegra dwa razy mecz walkowerem, zostaje wykluczona z Rozgrywek.

 

6. Osoby biorące udział w zawodach i wpisane w kartę zgłoszeń wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla celów zawodów. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Osoby biorące udział w zawodach mają prawo dostępu do swoich danych i ich poprawienia lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne aby wziąć udział w zawodach. Dane osobowe zostaną usunięte po zawodach.

 

7.Niniejszy regulamin został stworzony przez:

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Warszawskiej Komisje Sportu i Turystyki Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.